Govor

Dobili ste Mišljenje Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, Komisija je prihvatila Izvještaj, te predlaže Domu naroda njegovo usvajanje zajedno sa preporukama sadržanim u Izvještaju. Predstavnički dom je na 10. sjednici, održanoj 07.07.2020. godine, usvojio Izvještaj. Riječ dajem gospodinu Prodanoviću, koji je zadužen za, kao izvjestilac.