Govor

Dobili ste Mišljenje Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, Komisija je prihvatila Izvještaj i predlaže Domu njegovo usvajanje zajedno sa preporukama sadržanim u Izvještaju. Predstavnički dom je na 10. sjednici, od 07.07.2020. godine, usvojio Izvještaj. Dajem riječ gospodinu Lazaru Prodanoviću, kojeg je Zajednička komisija odredila za izvjestioca, ako ima potrebe. Ne. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Ko se javlja za riječ? Ne javlja niko. Zaključujem raspravu. Dakle, glasamo o Specijalnom izvještaju o pravu na slobodu mirnog okupljanja, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH zajedno sa preporukama sadržanim u Izvještaju. Prisutno je 14 delegata – za je glasalo 9, protiv 4, uzdržan 1. Federacija BiH – za 9, protiv niko, uzdržan niko. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan 1. Dakle, imamo opštu većinu, nemamo entitetske većine i naknadno ćemo se izjasniti o ovom Izvještaju u drugom krugu. Prelazimo na 17. tačku, Ad. 17. Specijalni izvještaj o iskustvima u primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-50-18-678/20 od 17. 03. 2020. godine