Govor

Dobili ste Mišljenje Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, Komisija je prihvatila Izvještaj. Predstavnički dom je na 10. sjednici, od 07.07.2020. godine, usvojio Izvještaj. Riječ dajem gospodinu Lazaru Prodanoviću kojeg je Zajednička komisija odredila za izvjestioca, ako ima potrebe. Ne. Zahvaljujem Lazare. Otvaram raspravu. Ne javlja se niko za riječ. Zaključujem raspravu. Glasamo o Godišnjem izvještaju o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2019. godinu. Prisutno 14 – za 12, protiv niko, uzdržana 2. Federacija BiH – za 8, protiv niko, uzdržan 1. Republika Srpska – za 4, protiv niko, uzdržan 1. Dakle, imamo opštu i entitetsku većinu i konstatujem da je Izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2019. godinu usvojen. Prelazimo na 16. tačku, Ad. 16. Specijalni izvještaj o pravu na slobodu mirnog okupljanja, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-50-18-641/20 od 10. 03. 2020. godine