Govor

Dobili ste Mišljenje Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH, Komisija nije prihvatila Izvještaj. Predstavnički dom je na 10. sjednici, održanoj 07.07.2020. godine, usvojio Izvještaj. Po analogiji, riječ dajem Asimu Sarajliću, kojeg je Zajednička komisija odredila za izvjestioca na Domu, ako ima potrebe. Nema. Hvala. Riječ dajem podnosiocu Izvještaja. Nema potrebe. Hvala. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu. Idemo da glasamo o Izvještaju o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2019. godinu. Dakle, pristuno 14 – za 5, protiv 4, uzdržanih 5. Nema ni opšte, neme ni entitetske većine. Dakle, konstatujem da Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne