Govor

Zahvaljujem kolegi Fazliću. Nema više prijavljenih. Zaključujem raspravu. Pripremite se za glasanje. Glasamo o zaključcima Komisije za finansije i budžet Doma naroda. Prisutno 14 – za 8, protiv 4, uzdržana 2. Iz Federacije BiH – za 8, protiv niko, uzdržan 1. U Republici Srpskoj – za niko, protiv 4, uzdržan 1. Imamo, dakle, opštu većinu, nemamo entitetske većine. Konstatujem da ovi zaključci, dakle, idu na, glasanje o zaključcima ide ne usaglašavanje. Prelazimo na 10. tačku