Govor

Zahvaljujem. Riječ ima kolega Fazlić, izvolite.