Govor

Samo, ovaj, replika kolegici Bradara, idealno bi bilo kad bi Parlamentarna skupština mogla imati komisiju za reviziju i to je u nekoliko mandata razmatrana ta mogućnost, ali ne zaboravite da smo mi mali Parlament, da smo sad svi po četiri, najmanje četiri... komisije. Mislim da nema parlamenta koji ima, gdje su parlamentarci u po četiri komisije. Dvije komisije da radite pošteno to je puno, a zamislite još dodatak. Dakle, mi smo pokušali, bilo bi rješenje da se dio Komisije za finansije i budžet specijalizuje pa da bavi se revizijom jedan dio, ali mi imamo malu komisiju od šest članova, dakle mi nemamo tehničke mogućnosti da izvedemo da bi to bila komisija za reviziju samo za Dom naroda.