Govor

Zahvaljujem predsjedatelju. Sve vas lijepo pozdravljam i evo budući da su se kolege javljale, a uglavnom se javljamo mi koji smo iz Povjerenstva za financije, meni je žao što i nakon, Zakon o reviziji institucija je usvojen 2006. godine i znači već dugo je na snazi, mi smo neki sudjelovali na drugim razinama i uvijek imamo iste preporuke i to je ono što je mene porazilo, da nakon 14 godina stupanja Zakona na snagu i da mi još uvijek raspravljamo o financijskoj reviziji, a malo o reviziji učinka, da imamo iste preporuke i to zaista kad vi čitate iz godine u godinu, su iste preporuke na svim razinama, očito da u ovom sustavu nešto ne funkcionira. Izražavam žaljenje zašto mi nemamo zajednički i evo možda ćemo mi pokrenuti tu inicijativu, zašto nemamo zajednički odbor za reviziju oba doma Parlamentarne skupštine BiH, mislim da bi to imalo i posebnu težinu i da bi možda na neki drugačiji način mogli oko ovoga odlučivati. Ono također što je nas, kada smo gledali ova izvješća i evo da ne ponavljam kolegice i kolege koji su govorili, znači prag materijalnosti nije isti u instituciji koja ima manje prihode, vidjeli smo da ipak ima subjektivnog dojma kod ocjenjivanja pojedinih korisnika proračuna. Tako da u svakom slučaju, ja smatram da ne može Ured za reviziju institucija navest, kao što smo jučer imali, da je nepoštivanje odluka Ustavnog suda nešto što je preporuka u financijskoj reviziji Ureda za reviziju za 2018. godinu. Evo mi smo se možda vama samo ... satima i satima i danima bavili ovim izvješćima i to na kraju vam stane u ovako jedno malo izvješće, međutim sigurno ćemo mi za 2019. godinu još jedanput preći sve ono što je bilo u 2017. pa smo evo prešli preko toga, 2018. smo detaljno izanalizirali i očito ćemo 2019. i mi morati okrenuti se nekim drugim mjerama. I ono što je nama interesantno, da nema nijedno negativno izvješće i to nema godinama, ne znam da je ikad bilo jedno negativno izvješće, onda se zaista zapitamo oko metodologije, kako i koje je izvješće revizorsko ocjenjeno. Evo uglavnom, ja smatram da za ovo, kao što su, što je kolegica Majkić rekla, da trebamo završiti za 2018. godinu, a da ćemo se mi svakako spremiti za 2019. i da ćemo opet ova izvješća još, još više pozornosti posvetiti. Hvala.