Govor

Zahvaljujem gospodinu Miletiću. Riječ ima gospođa Marina, gospođica Marina Pendeš.