Govor

Zahvaljujem kolegici Majkić. Riječ dajem podnosiocu Izvještaja, ako ima potrebe. Ima diskusija, kolega Zlatko Miletić. Izvolite.