Govor

.../nije uključen mikrofon/...tačku 73. Pripremite se za glasanje. Dakle, prisutno 13 – protiv niko, uzdržan 1. Federacija BiH – za 9, protiv niko, uzdržan 1. Republika Srpska – za 4, protiv niko, uzdržan 1. Konstatujem da imamo opštu i entitetsku većinu i da smo usvojili ovaj prijedlog da objedinimo raspravu. Kancelarija za reviziju institucija BiH je Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH dostavila Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja institucija BiH za 2018. godinu. Revizija je utvrdila mišljenje za 73 institucije BiH, od toga je 12 pozitivnih mišljenja, 55 pozitvinih mišljenja sa skretanjem pažnje i 2 mišljenja s rezervom i 4 mišljenja s rezervom sa skretanjem pažnje. Komisija za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojila je Zbirno mišljenje o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2018. godinu, sa Prijedlogom zaključaka i prijedlozima i prilozima. Prilog 1 institucije koje su dobile pozitivno mišljenje, Prilog 2 institucije koje su dobile pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje, Prilog 3 institucije koje su dobile mišljenje s rezervom, Prilog 4 institucije koje su dobile mišljenje s rezervom i skretanjem pažnje. Komisija je takođe usvojila sledeće zaključke, kojima Dom naroda: 1. Obavezuje rukovodstva 55 institucija BiH čije je finansijsko poslovanje u 2018. godini ocjenjeno revizorskim pozitivnim mišljenjem sa skretanjem pažnje, da preduzmu sve potrebne mjere iz nadležnosti svak institucije, posebno kako bi se izbjegle dalje posljedice pojava na koje je revizija skrenula pažnju pri isticanju predmeta u ... mišljenju, a posebno da materijalnost takvih nalaza revizije ne prerastu ubuduće kvalifikacije u narednom izvještaju revizije. 2. Usvaja predložene zaključke Komisija za institucije BiH sadržane u pojedinačnim komisijskim mišljenjima, šest mišljenja za svaku instituciju BiH, a čiji su revizorski izvještaji o finansijskom poslovanju za 2018. godinu bili predmet detaljne komisijske analize. 3. Traži od Ministarstva odbrane BiH, Ministarstva inostranih poslova, Instituta za akreditovanje BiH i Službe za poslove sa strancima BiH da svaka institucija zasebno posveti posebnu pažnju daljem jačanju sistema internih kontrola s ciljem povećanja efikasnosti finansijskog poslovanja i pouzdanosti finansijskih izvještaja. 4. Traži od svih institucija BiH da ubrzaju aktivnosti na uspostavljanju jedinica za internu reviziju kako bi one počele s provođenjem zakonom propisanih nadležnosti. Predstavnički dom je na 10. sjednici, održanoj 07.07.2020. godine, usvojio Izvještaj. Riječ dajem predsjedavajućoj Komisije, gospođi Dušanki Majkić. Gospođo Majkić, izvolite.