Govor

Dobili ste Mišljenje Komisije za finansije i budžet Doma naroda, Komisija je prihvatila Izvještaj. Predstavnički dom je na 10. sjednici, održanoj 07.07.2020. godine, usvojio Izvještaj. Riječ dajem gospođi Dušanki Majkić, predsjedavajućoj Komisije za finansije i budžet Doma naroda, ako ima potrebe. Nema. Zahvaljujem. Riječ dajem podnosiocu Izvještaja, ako je prisutan i cijeni da ima potrebe. Nema. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Ne javlja se niko za riječ. Zaključujem raspravu. Prelazimo na glasanje o Godišnjem revizorskom izvještaju o glavnim nalazima i preporukama za 2018. godinu. Prisutno 14 delegata – za je glasalo 8, protiv 4, uzdržana 2. Iz Federacije BiH – za 8, protiv niko, uzdržan 1. Iz Republike Srpske – za niko, protiv 4 i 1 uzdržan. Konstatujem, dakle, da imamo opštu većinu, nemamo entitetske većine i kao u prethodnim tačkama ovaj Izvještaj, Godišnji revizorski izvještaj ide na usaglašavanje. Prelazimo na devetu tačku to je, Ad. 9. Izvještaji Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2018. godinu