Govor

ima li smisla ih raspravljati, ali moramo ih obraditi, moramo završiti s njima, zato je ono danas tačka dnevnog reda. Ja hoću da kažem dvije stvari, prva je da Komisija, koja, za finansije i budžet jedna i druga, znači oba doma, koje rade u skladu sa Smjernicama za obradu revizorskih izvještaja, koje se rade od 2008. godine u skladu sa procedurama koje su zamišljene i završene u skladu sa, u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za međunarodnu saradnju DFID i napravila dobre rezultate na ovakav način posmatranja revizorskih izvještaja. Dakle, šta je osnovno što treba da kažem. Bez obzira što, znači, nisu prošli proceduru koja je uobičajena za revizorske izvještaje, zbog zastarjelosti ili prolaska rokova, moram reći da je nekoliko elemenata koje treba imati na umu, jer ćemo imati odma nakon toga revizorske izvještaje za 2018. gdje je sprovedena cijela procedura, izvršena javna saslušanja i došli smo do nekih rezultata, ali možemo porediti. Dakle, 2017. godine institucije BiH od strane Kancelarije za reviziju dobile su 573 preporuke, to je u odnosu na 2016. kad je bilo 544 preporuke. Procenat realizacije preporuka revizije kreće se na nivou 60%. Dakle, povećava se stalno broj preporuka, a smanjuje se broj realizovanih i to je problem s kojima se suočavamo. Šta je još dodatni problem? Što te preporuke se godinama ponavljaju, gotovo u istovjetnom tekstu. Dakle, postoji 22 preporuke koje su godinama problem većini institucija. Koje su to preporuke? Javne nabavke i u kojoj instituciji nisu problem. Prevencija borbe protiv korupcije, interne finansijske kontrole u javnom sektoru, višegodišnja kapitalna ulaganja koja se provlače i ne izvršavaju godinama, isplate po sudskim sporovima i odgovornost za to, usklađivanje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, pa imamo institucija koje godinama dobijaju takav stav, odnosno preporuku da to trebaju urediti, ažurirati, ali to je uzaludno. Vršioci dužnosti u institucijama u tehničkim mandatima – koliko imamo sad u ovom momentu institucija gdje se na čelu nalaze ljudi koji su odavno trebali otići sa tih mjesta? Popis sredstava, izvora sredstava, regulisanje plata i naknada. To je, Ministarstvo finansija je pokušalo jednom prilikom da napravi zakon i da obuhvati tu materiju i nismo uspjeli ništa na tu temu da uradimo. Neangažovanje kreditnih sredstava i plaćanje naknada za neangažovana sredstva itd. itd. Dakle to su neki od elemenata koji su pojavljuju za 2007. ovo je samo kao uvod onoga što će ponoviti se u 2008., a podsjećamo da evo samo što nismo svi stigli, ostali revizorski izvještaji za 2019. i da će nam to biti uskoro takođe tačka dnevnog reda. Hvala.