Govor

Dobili ste Mišljenje Komisije za finansije i budžet Doma naroda, Komisija je prihvatila Izvještaj i predlaže Domu njegovo usvajanje. Predstavnički dom je na 10. sjednici, održanoj 07.07.2020. godine, usvojio Izvještaj. Riječ dajem gospođi Dušanki Majkić, predsjedavajućoj Komisije za finansije i budžet, ako ima potrebe. Izvolite.