Govor

Dobili ste Mišljenje Komisije za finansije i budžet Doma naroda, Komisija je prihvatila Izvještaj. Predstavnički dom je na 10. sjednici, održanoj 17.07.2020. godine, usvojio Izvještaj. Riječ dajem gospođi Dušanki Majkić, predsjedavajućoj Komisije za finansije i budžet, ako ima potrebe. Nema potrebe. Riječ dajem podnosiocu Izvještaja, ako ima potrebe. Nema. Otvaram raspravu. Ko se javlja za riječ? Ne javlja niko. Zatvaram raspravu. I dakle, pripremimo se za glasanje o Godišnjem izvještaju Centralne banke BiH za 2019. godinu. Prisutno 14 – za 9, protiv 4, uzdržan 1. Federacija BiH – 9 za, protiv niko, uzdržan niko. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan 1. Dakle, imamo opštu većinu, nemamo entitetske većine. Pošto nema kolege Čovića ovdje, ne možemo provesti proceduru usaglašavanja. Ne možemo ići u drugi krug glasanja, ide na proceduru usaglašavanja. Prelazimo, dakle, na četvrtu tačku dnevnog reda, Ad. 4. Izvještaj o aktivnostima Kancelarije za reviziju institucija BiH za 2019. godinu, broj: 02,02/3-16-10-763/20 od 07. 04. 2020. godine