Govor

Evo, ne ovo je, dakle, računamo da niko nema protiv i da je ovo preporuka koja ide prema nadležnim službama da pripreme izmjenu Poslovnika, Kolegij će ga razmatrati i predložiti, dakle, Domu na razmatranje i usvajanje. Hvala Vam lijepo. Dakle, zaključujemo raspravu o dnevnom redu. Želim da vas obavijestim da ćemo danas, pretpostavljam, raditi duže, imaćemo priliku i za pauze od jedan, pretpostavljam, do tri, ja mislim da ovu, ovu sjednicu. Postoji mogućnost da se održe danas više sjednica, pa i hitne sjednice, da dođemo do drafta budžeta. Zato vas molim za strpljenje, moramo se odnositi poslovnički da bismo došli do dobrih rješenja koje niko neće moći osporavati. Eto to je moja sugestija. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, Ad. 1. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine