Govor

Ne javalja se niko, zaključujem riječ. Evo u konsultaciji, pošto nema kolege Čovića, ja takođe mislim da je dobar ovaj prijedlog da, ovaj drugi prijedlog da zajedničke službe pripreme, dakle, izmjenu Poslovnika, koji će se referirati na ovo da omogući, dakle, onlajn zasjedanje i Doma naroda i da na narednoj sjednici Doma naroda usvojimo izmjenjeni Poslovnik. Dakle, moramo se držati Poslovnika, pre ga izmeniti pa ga se pridržavati da ne bismo dovodili regularnost sjednica u pitanje i evo ako se slažete da to bude jednostavno i preporuka da do naredne sjednice Doma naroda Sekretarijat pripremi ... analogno, kao što je uradio i Predstavnički dom. Dobro bi bilo da nam to ne zatreba, dobro bilo da nam ne zatreba, ali u slučaju da zatreba u svakom slučaju dobro je imati pripremljen Poslovnik i za tu eventualnu varijantu. Mislim da nema potrebe da glasam o tome, ali evo da