Govor

Dame i gospodo delegati, uvaženi gosti, srdačno vas pozdravljam i otvaram 10. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Na sjednicu su pozvani naši redovni gosti predsjedavajući i članovi Predsjedništva BiH, predsjedavajući i članovi Savjeta ministara BiH, predstavnici Kancelarije za reviziju institucija BiH, Centralne banke BiH, Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, Državne regulatorne agencije za električnu energiju, Agencije za poštanski saobraćaj BiH, Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH, Odbora za žalbe građana, parlamentarni vojni povjerenik, te predstavnici međunarodnih organizacija u BiH koji redovno prate rad našeg Doma, sve koji su prisutni srdačno pozdravljam i zahvaljujem na odzivu. Sjednici prisustvuje 14 delegata – 5 iz reda bošnjačkog naroda, 4 iz reda hrvatskog naroda i 5 iz srpskog naroda. Iz opravdanih razloga sjednici nije u prilici da prisustvuje zamjenik predsjedavajućeg, gospodin Dragan Čović, želimo da se brzo oporavi i vrati u punom kapacitetu u rad u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i imam priliku da vas sve srdačno pozdravim u ime zamjenika predsjedavajućeg, gospodina Dragana Čovića. Želim da dam i kratku napomenu, da su naše službe uradile sve da sa stanovišta zaštite delegata i onih koji prisustvuju, dakle, ovoj sjednici apropo, dakle, globalne pandemije koronavirusom i u tom smislu sam zahvalan, da pratimo preporuke kriznog, Kantonalnog kriznog štaba. Za 10. sjednicu predlažemo sljedeći usaglašeni izmijenjeni Dnevni red 1. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH; 2. Zahtjev za razmatranje Prijedloga zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu po hitnom postupku, u skladu sa članom 124. Poslovnika, dostavljen od Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-02-1-1266/20 od 16. 07. 2020. godine; 3. Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-740/20 od 01. 04. 2020. godine; 4. Izvještaj o aktivnostima Kancelarije za reviziju institucija BiH za 2019. godinu, broj: 02,02/3-16-10-763/20 od 07. 04. 2020. godine; 5. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: “Upravljanje troškovima prevoza u institucijama BiH”, podnosilac: Kancelarija za reviziju institucija BiH, broj: 02/3-16-1- 1963/19 od 12. 11. 2020. godine; 6. Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2017. godinu, podnosilac: Kancelarija za reviziju institucija BiH, broj: 01,02-16-1-1856/18 od 06. 08. 2018. godine; 7. Izvještaji Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2017. godinu, u skladu sa dnevnim redom koji ste dobili, sa podtačkama do podtačke 73. uključujući i podtačku, dakle, 73. 7.1.Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za antidopinšku kontrolu BiH, broj: 01,02-16-1-1748/18 od 30. 07. 2018; 7.2.Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za državnu službu BiH, broj: 01,02-16-1-1749/18 od 30. 07. 2018; 7.3.Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH, broj: 01,02-16-1- 1750/18 od 30. 07. 2018; 7.4.Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH, broj: 01,02-16-1-1751/18 od 30. 07. 2018; 7.5.Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za javne nabavke BiH, broj: 01,02-16-1-1752/18 od 30. 07. 2018; 7.6.Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, broj: 01,02-16-1-1753/18 od 30. 07. 2018; 7.7.Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za nadzor nad tržištem BiH, broj: 01,02-16-1-1754/18 od 30. 07. 2018; 7.8.Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za osiguranje u BiH, broj: 01,02-16-1-1755/18 od 30. 07. 2018; 7.9.Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za policijsku podršku BiH, broj: 01,02-16-1-1756/18 od 30. 07. 2018; 7.10. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za poštanski saobraćaj BiH, broj: 01,02-16-1-1757/18 od 30. 07. 2018; 7.11. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, broj: 01,02-16- 1-1760/18 od 30. 07. 2018; 7.12. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH godinu, broj: 01,02-16-1-1761/18 od 30. 07. 2018; 7.13. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za rad i zapošljavanje BiH, broj: 01,02-16-1-1762/18 od 30. 07. 2018; 7.14. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta BiH, broj: 01,02-16-1-1763/18 od 30. 07. 2018; 7.15. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za bezbjednost hrane BiH, broj: 01,02-16-1-1764/18 od 30. 07. 2018; 7.16. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za statistiku BiH, broj: 01,02-16-1-1766/18 od 30. 07. 2018; 7.17. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH, broj: 01,02-16- 1-1765/18 od 30. 07. 2018; 7.18. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za promociju stranih investicija u BiH, broj: 01,02-16-1-1767/18 od 30. 07. 2018; 7.19. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, broj: 01,02-16-1-1768/18 od 30. 07. 2018; 7.20. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Arhiva BiH, broj: 01,02-16-1-1769/18 od 30. 07. 2018; 7.21. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH, broj: 01,02-16-1-1770/18 od 30. 07. 2018; 7.22. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Centra za uklanjanje mina u BiH – BHMAC, broj: 01,02-16-1-1771/18 od 30. 07. 2018; 7.23. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH, broj: 01,02-16-1-1771/18 od 30. 07. 2018; 7.24. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Direkcije za ekonomsko planiranje, broj: 01,02-16-1-1773/18 od 30. 07. 2018; 7.25. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Direkcije za evropske integracije BiH, broj: 01,02-16-1-1774/18 od 30. 07. 2018; 7.26. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 01,02-16-1-1775/18 od 30. 07. 2018; 7.27. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Državne agencije za istrage i zaštitu BiH, broj: 01,02-16-1-1776/18 od 30. 07. 2018; 7.28. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Državne regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost BiH, broj: 01,02-16-1-1777/18 od 30. 07. 2018; 7.29. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Fonda za povratak BiH, broj: 01,02-16-1-1779/18 od 30. 07. 2018; 7.30. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Generalnog sekretarijata Savjeta ministara BiH, broj: 01,02-16-1-1780/18 od 30. 07. 2018; 7.31. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Granične policije BiH, broj: 01,02-16-1-1781/18 od 30. 07. 2018; 7.32. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača BiH, broj: 01,02-16-1-1782/18 od 30. 07. 2018; 7.33. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-16-1-1783/18 od 30. 07. 2018; 7.34. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Instituta za akreditovanje BiH, broj: 01,02-16-1-1784/18 od 30. 07. 2018; 7.35. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Instituta za intelektualnu svojinu BiH, broj: 01,02-16-1-1785/18 od 30. 07. 2018; 7.36. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Instituta za metrologiju BiH, broj: 01,02-16-1-1786/18 od 30. 07. 2018; 7.37. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Instituta za nestala lica BiH, broj: 01,02-16-1-1787/18 od 30. 07. 2018; 7.38. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Instituta za standardizaciju BiH, broj: 01,02-16-1-1788/18 od 30. 07. 2018; 7.39. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Jedinice za realizaciju projekta za izgradnju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 01,02-16-1-1789/18 od 30. 07. 2018; 7.40. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Komisije za koncesije BiH, broj: 01,02-16-1-1790/18 od 30. 07. 2018; 7.41. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Konkurencijskog savjeta BiH, broj: 01,02-16-1-1791/18 od 30. 07. 2018; 7.42. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari, spomen-obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995, broj: 01,02-16-1-1792/18 od 30. 07. 2018; 7.43. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-16-1- 1793/18 od 30. 07. 2018; 7.44. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva civilnih poslova BiH, broj: 01,02-16-1-1794/18 od 30. 07. 2018; 7.45. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1795/18 od 30. 07. 2018; 7.46. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva komunikacija i transporta BiH, broj: 01,02-16-1-1796/18 od 30. 07. 2018; 7.47. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva odbrane BiH, broj: 01,02-16-1-1797/18 od 30. 07. 2018; 7.48. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva pravde BiH, broj: 01,02-16-1-1798/18 od 30. 07. 2018; 7.49. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva bezbjednosti BiH, broj: 01,02-16-1-1799/18 od 30. 07. 2018; 7.50. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva inostranih poslova BiH, broj: 01,02-16-1-1800/18 od 30. 07. 2018; 7.51. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02-16-1-1801/18 od 30. 07. 2018; 7.52. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Odbora državne službe za žalbe, broj: 01,02-16-1-1802/18 od 30. 07. 2018; 7.53. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-16-1-1803/18 od 30. 07. 2018; 7.54. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, broj: 01,02-16-1-1804/18 od 30. 07. 2018; 7.55. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Pravobranilaštva BiH, broj: 01,02-16-1-1805/18 od 30. 07. 2018; 7.56. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Predsjedništva BiH, broj: 01,02-16-1-1806/18 od 30. 07. 2018; 7.57. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Regulatorne agencije za komunikacije BiH, broj: 01,02-16-1-1807/18 od 30. 07. 2018; 7.58. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Službe za poslove sa strancima BiH, broj: 01,02-16-1-1808/18 od 30. 07. 2018; 7.59. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Službe za zajedničke poslove institucija BiH, broj: 01,02-16-1-1809/18 od 30. 07. 2018; 7.60. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1810/18 od 30. 07. 2018; 7.61. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Centralne izborne komisije BiH, broj: 01,02-16-1-1811/18 od 30. 07. 2018; 7.62. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Suda BiH, broj: 01,02-16-1-1812/18 od 30. 07. 2018; 7.63. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Tužilaštva BiH, broj: 01,02-16-1-1813/18 od 30. 07. 2018; 7.64. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, broj: 01,02-16-1-1814/18 od 30. 07. 2018; 7.65. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Uprave za indirektno oporezivanje BiH, broj: 01,02-16-1-1815/18 od 30. 07. 2018; 7.66. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave BiH, broj: 01,02-16-1- 1816/18 od 30. 07. 2018; 7.67. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Kancelarije za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH, broj: 01,02-16-1-1817/18 od 30. 07. 2018; 7.68. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Kancelarije za razmatranje žalbi BiH, broj: 01,02-16-1-1818/18 od 30. 07. 2018; 7.69. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Kancelarije za veterinarstvo BiH, broj: 01,02-16-1-1819/18 od 30. 07. 2018; 7.70. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Kancelarije za zakonodavstvo Savjeta ministara BiH, broj: 01,02-16-1- 1820/18 od 30. 07. 2018; 7.71. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ustavnog suda BiH, broj: 01,02-16-1-1821/18 od 30. 07. 2018; 7.72. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Savjeta za državnu pomoć BiH, broj: 01,02-16-1-1822/18 od 30. 07. 2018; 7.73. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, broj: 01,02-16-1-1823/18 od 30. 07. 2018. 8. Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2018. godinu, podnosilac: Kancelarija za reviziju institucija BiH, broj: 02-16-9-1901/19 od 31. 10. 2019. godine; 9. Izvještaji Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2018. godinu i sve sa podtačkama do, takođe, podtačke 73. uključujući i podtačku 73. ovo govorim radi stenograma: 9.1.Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za antidopinšku kontrolu BiH, broj: 01,02-16-1-1379/19 od 06. 08. 2019; 9.2.Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za državnu službu BiH, broj: 01,02- 16-1-1380/19 od 06. 08. 2019; 9.3.Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH, broj: 01,02-16-1-1381/19 od 06. 08. 2019; 9.4.Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH, broj: 01,02-16-1-1382/19 od 06. 08. 2019; 9.5.Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za javne nabavke BiH, broj: 01,02- 16-1-1383/19 od 06. 08. 2019; 9.6.Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, broj: 01,02-16-1-1384/19 od 06. 08. 2019; 9.7.Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za nadzor nad tržištem BiH, broj: 01,02-16-1-1385/19 od 06. 08. 2019; 9.8.Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za osiguranje u BiH, broj: 01,02-16- 1-1387/19 od 06. 08. 2019; 9.9.Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za policijsku podršku BiH, broj: 01,02-16-1-1388/19 od 06. 08. 2019; 9.10. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za poštanski saobraćaj BiH, broj: 01,02-16-1-1389/19 od 06. 08. 2019; 9.11. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, broj: 01,02-16-1-1390/19 od 06. 08. 2019; 9.12. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, broj: 01,02-16-1-1391/19 od 06. 08. 2019; 9.13. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za rad i zapošljavanje BiH, broj: 01,02-16-1-1392/19 od 06. 08. 2019; 9.14. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje kvaliteta BiH, broj: 01,02-16-1-1393/19 od 06. 08. 2019; 9.15. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za bezbjednost hrane BiH, broj: 01-16-1-1394/19 od 06. 08. 2019; 9.16. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za statistiku BiH, broj: 01,02- 16-1-1395/19 od 06. 08. 2019; 9.17. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH, broj: 01,02-16-1-1396/19 od 06. 08. 2019; 9.18. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za promociju stranih investicija u BiH, broj: 01,02-16-1-1397/19 od 06. 08. 2019; 9.19. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, broj: 01,02-16-1-1398/19 od 06. 08. 2019; 9.20. Izvještaj o finansijskoj reviziji Arhiva BiH, broj: 01,02-16-1-1399/19 od 06. 08. 2019; 9.21. Izvještaj o finansijskoj reviziji Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH, broj: 01,02-16-1-1400/19 od 06. 08. 2019; 9.22. Izvještaj o finansijskoj reviziji Centra za uklanjanje mina u BiH – BHMAC, broj: 01,02-16-1-1401/19 od 06. 08. 2019; 9.23. Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH, broj: 01,02-16-1-1402/19 od 06. 08. 2019; 9.24. Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za ekonomsko planiranje, broj: 01,02-16-1-1403/19 od 06. 08. 2019; 9.25. Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za evropske integracije BiH, broj: 01,02-16-1-1404/19 od 06. 08. 2019; 9.26. Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 01,02-16-1-1405/19 od 06. 08. 2019; 9.27. Izvještaj o finansijskoj reviziji Državne agencije za istrage i zaštitu BiH, broj: 01,02-16-1-1406/19 od 06. 08. 2019; 9.28. Izvještaj o finansijskoj reviziji Državne regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost BiH, broj: 01,02-16-1-1407/19 od 06. 08. 2019; 9.29. Izvještaj o finansijskoj reviziji Fonda za povratak BiH, broj: 01,02-16-1- 1408/19 od 06. 08. 2019; 9.30. Izvještaj o finansijskoj reviziji Generalnog sekretarijata Savjeta ministara BiH, broj: 01,02-16-1-1409/19 od 06. 08. 2019; 9.31. Izvještaj o finansijskoj reviziji Granične policije BiH, broj: 01,02-16-1- 1410/19 od 06. 08. 2019; 9.32. Izvještaj o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača BiH, broj: 01,02-16-1-1411/19 od 06. 08. 2019; 9.33. Izvještaj o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-16-1-1412/19 od 06. 08. 2019; 9.34. Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za akreditovanje BiH, broj: 01,02-16-1-1413/19 od 06. 08. 2019; 9.35. Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za intelektualnu svojinu BiH, broj: 01,02-16-1-1414/19 od 06. 08. 2019; 9.36. Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za metrologiju BiH, broj: 01,02- 16-1-1415/19 od 06. 08. 2019; 9.37. Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za nestala lica BiH, broj: 01,02- 16-1-1416/19 od 06. 08. 2019; 9.38. Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za standardizaciju BiH, broj: 01,02-16-1-1417/19 od 06. 08. 2019; 9.39. Izvještaj o finansijskoj reviziji Jedinice za realizaciju projekta za izgradnju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 01,02-16-1-1418/19 od 06. 08. 2019; 9.40. Izvještaj o finansijskoj reviziji Komisije za koncesije BiH, broj: 01,02- 16-1-1419/19 od 07. 08. 2019; 9.41. Izvještaj o finansijskoj reviziji Konkurencijskog savjeta BiH, broj: 01,02- 16-1-1424/19 od 07. 08. 2019; 9.42. Izvještaj o finansijskoj reviziji Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari, spomen-obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995., broj: 01,02-16-1- 1425/19 od 07. 08. 2019; 9.43. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-16-1-1426/19 od 07. 08. 2019; 9.44. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva civilnih poslova BiH, broj: 01,02-16-1-1427/19 od 07. 08. 2019; 9.45. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1428/19 od 07. 08. 2019; 9.46. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva komunikacija i transporta BiH, broj: 01,02-16-1-1429/19 od 07. 08. 2019; 9.47. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva odbrane BiH, broj: 01,02-16- 1-1430/19 od 07. 08. 2019; 9.48. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva pravde BiH, broj: 01,02-16- 1-1431/19 od 07. 08. 2019; 9.49. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva bezbjednosti BiH, broj: 01,02-16-1-1432/19 od 07. 08. 2019; 9.50. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva inostranih poslova BiH za 2018. godinu, broj: 01,02-16-1-1433/19 od 07. 08. 2019; 9.51. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02-16-1-1434/19 od 07. 08. 2019; 9.52. Izvještaj o finansijskoj reviziji Odbora državne službe za žalbe, broj: 01,02-16-1-1435/19 od 07. 08. 2019; 9.53. Izvještaj o finansijskoj reviziji Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02- 16-1-1436/19 od 07. 08. 2019; 9.54. Izvještaj o finansijskoj reviziji Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, broj: 01,02-16-1-1437/19 od 07. 08. 2019; 9.55. Izvještaj o finansijskoj reviziji Pravobranilaštva BiH, broj: 01,02-16-1- 1438/19 od 07. 08. 2019; 9.56. Izvještaj o finansijskoj reviziji Predsjedništva BiH, broj: 01,02-16-1- 1439/19 od 07. 08. 2019; 9.57. Izvještaj o finansijskoj reviziji Regulatorne agencije za komunikacije BiH, broj: 01,02-16-1-1440/19 od 07. 08. 2019; 9.58. Izvještaj o finansijskoj reviziji Službe za poslove sa strancima BiH, broj: 01,02-16-1-1441/19 od 07. 08. 2019; 9.59. Izvještaj o finansijskoj reviziji Službe za zajedničke poslove institucija BiH, broj: 01,02-16-1-1442/19 od 07. 08. 2019; 9.60. Izvještaj o finansijskoj reviziji Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1443/19 od 07. 08. 2019; 9.61. Izvještaj o finansijskoj reviziji Centralne izborne komisije BiH, broj: 01,02-16-1-1444/19 od 07. 08. 2019; 9.62. Izvještaj o finansijskoj reviziji Suda BiH, broj: 01,02-16-1-1445/19 od 07. 08. 2019; 9.63. Izvještaj o finansijskoj reviziji Tužilaštva BiH, broj: 01,02-16-1-1446/19 od 07. 08. 2019; 9.64. Izvještaj o finansijskoj reviziji Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, broj: 01,02-16-1-1447/19 od 07. 08. 2019; 9.65. Izvještaj o finansijskoj reviziji Uprave za indirektno oporezivanje BiH, broj: 01,02-16-1-1448/19 od 07. 08. 2019; 9.66. Izvještaj o finansijskoj reviziji Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave BiH, broj: 01,02-16-1-1449/19 od 07. 08. 2019; 9.67. Izvještaj o finansijskoj reviziji Kancelarije za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH, broj: 01,02-16-1-1450/19 od 07. 08. 2019; 9.68. Izvještaj o finansijskoj reviziji Kancelarije za razmatranje žalbi BiH, broj: 01,02-16-1-1451/19 od 07. 08. 2019; 9.69. Izvještaj o finansijskoj reviziji Kancelarije za veterinarstvo BiH, broj: 01,02-16-1-1452/19 od 07. 08. 2019; 9.70. Izvještaj o finansijskoj reviziji Kancelarije za zakonodavstvo Savjeta ministara BiH, broj: 01,02-16-1-1453/19 od 07. 08. 2019; 9.71. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ustavnog suda BiH, broj: 01,02-16-1- 1454/19 od 07. 08. 2019; 9.72. Izvještaj o finansijskoj reviziji Savjeta za državnu pomoć BiH, broj: 01,02-16-1-1455/19 od 07. 08. 2019; 9.73. Izvještaj o finansijskoj reviziji Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, broj: 01,02-16-1-1456/19 od 07. 08. 2019; 10. Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika za 2019. godinu, broj: 05/3-37-4- 291/20 od 03. 02. 2020; 11. Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2020. godinu, broj: 01,02,05/1-50-15-408/20 od 12. 02. 2020; 12. Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2019. godinu, broj: 05/2-50-18-450/20 od 17. 02. 2020; 13. Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2019. godinu, broj: 01,02-50-18-594/20 od 04. 03. 2020; 14. Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2019. godini, broj: 01,02-50-18-773/20 od 09. 04. 2020; 15. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2019. godinu, broj: 01,02-37-1-988/20 od 21. 05. 2020; 16. Specijalni izvještaj o pravu na slobodu mirnog okupljanja, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-50-18-641/20 od 10. 03. 2020; 17. Specijalni izvještaj o iskustvima u primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-50-18- 678/20 od 17. 03. 2020; 18. Univerzalni periodični pregled (UPR) – III ciklus, podnosilac: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02-37-1156/19 od 12. 03. 2020; 19. Izvještaji o radu zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za 2018. godinu: 1) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03/5-50-19-249/19 od 30. 01. 2019; 2) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH, broj: 01,02- 50-14-341/20 od 05. 02. 2020; 3) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine BiH , broj: 03/6-50-3-501/20 od 20. 02. 2020; 4) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03/6-50-3-506/20 od 20. 02. 2020; 20. Izvještaji o radu zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za 2019. godinu: 1. Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03/6-50-14-12-2/20, veza: 03/6-50-18-173/20 od 29. 05. 2020; 21. Izvještaj o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH za 2018. godinu, podnosilac: Zajednička komisija za ljudska prava, broj: 03/6-50-14-12-5/20 od 10. 06. 2020; 22. Izvještaj o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH za 2019. godinu, podnosilac: Zajednička komisija za ljudska prava, broj: 03/6-50-14-12-5/20 od 10. 06. 2020.; 23. Prijedlog odluke o imenovanju člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Republike Srpske, predlagač: Savjet ministara BiH, broj:01,02-34-1-1477/20 od 20. 07. 2020. godine; 24. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2018. godinu između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Direkcija za evropske integracije Savjeta ministara BiH, i Evropske unije, koju zastupa Evropska komisija, broj: 01,02-21-1283/20 od 29. 06. 2020. godine. Ovo je usaglašeni izmijenjeni i dopunjeni dnevni red Kolegijuma Doma naroda koji ste dobili. Otvaram raspravu o dnevnom redu. Niko se, a kolega Bećirović, izvinjavam se. Izvolite.