Govor

Za razliku od ovih prethodnih presuda o kojima sam govorio, ova presuda ne samo da je utvrđujuća, već je i izvršna presuda. Mi ovdje imamo dodatnu direktnu obavezu ako državni Parlament i neće nam ništa pomoći ako pobjegnemo danas od te teme. Naime, želim vas podsjetiti da je Evropski sud u Strazburu utvrdio kršenje i diskriminaciju, je li, ljudskih prava i u slučaju Irma Baralija koja se odnosi na pitanje Mostara. Da bi znali o čemu potpuno glasamo podsjećam da je Sud presudio da vlasti u Bosni i Hercegovini moraju u roku od šest mjeseci od donošenja ove presude da izmjene Izborni zakon kako bi osigurale održavanje izbora u Mostaru. Vidite, danas je 23. januar, za šest dana, 29. januara počinje nam teći rok ovdje u Parlamentarnoj skupštini BiH. Od 29. januara imamo samo šest mjeseci da ovo riješimo. Ako to ne riješimo do 29. jula, prema ovoj presudi morat će da djeluje Ustavni sud BiH. Ja mislim da bi mi danas trebali da kao Parlament BiH pokažemo elementarno poštovanje prema presudama Evropskog suda za ljudska prava i da nas ništa ne košta da zadužimo Vijeće ministara uz pomoć svih nas u oba doma Parlamenta da počnemo tražiti rješenje u institucijama ove države. Pošaljemo li poruku šest dana prije početka roka koji nam počinje teći od 29. januara, ja mislim da postajemo, ili oni koji to urade, postaju neozbiljni u očima i Evropske unije i cijele Evrope. Ja vas pozivam, dakle, da napravimo prvi korak.