Govor

Zahvaljujem. Dejtonski mirovni sporazum i Ustav BiH čvrsto garantiraju i nevazisnost i suverenitet države Bosne i Hercegovine i njen teritorijalni integritet. Ja mislim da mi u držanom Parlamentu imamo pravo i treba da tražimo ovakvu jednu vrstu informacije kako bi se i sami uvjerili u čemu je tu riječ. Naime, moje je mišljenje da Republika Srbija evidentno zloupotrebljava specijalne veze odnosno mogućnost sklapanja specijalnih veza. Bez obzira što smo danas umorni i što je ovo već koja, 18. tačka dnevnog reda, riječ je o jednoj vrlo osjetljivoj problematici. Ništa tako dugoročnu štetu državi Bosni i Hercegovini neće nanijeti kao ovo što se događa u obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine. Susjedna država je uzurpirala prava koja nema i gotovo potpuno izjednačila nastavne planove i programe sa dijelom teritorije Bosne i Hercegovine. Ja mislim da je to nedopustivo i ja mislim da mi o tome moramo vrlo ozbiljno progovoriti. Ovo je samo jedan od načina da o tome govorimo i da skrenemo pažnju na taj vrlo ozbiljan problem. Mislim da i OHR i ... imaju obavezu da u ovom slučaju reagiraju. Po mom sudu riječ je o dugoročno opasnim aktivnostima koje ne bi dozvolila nijedna druga država. Mi moramo iamti jednake standarde u ovom regionu. Zamislite kako bi se Vlast u Beogradu ponašala da djeca, recimo, mađarske nacionalnosti iz Vojvodine potpuno usaglase svoje nastavne planove i programe sa obrazovnim programima u Mađarskoj. Da li bi to bilo moguće? Ili da to Hrvatska uradi sa Hrvatima u Vojvodini, Bugarska sa Bugarima itd., itd.? Ovo su jako ozbiljne stvari i mislim da je danas za početak dovoljno da skrenemo pažnju na to, a ne trebamo se bojati da se suočimo sa činjenicama. Ako je sve to regularno i u redu, šta je problem da dobijemo tu informaciju ovdje u državnom Parlamentu? Ali bojim se ko god iole malo ozbiljnije i dublje uđe u tu problematiku da će doći do frapantnih činjenica koje nedvojbeno govore da se ne poštuje prije svega suverenitet države Bosne i Hercegovine. Zahvaljujem.