Govor

Nema. Riječ dajem podnositelju incijative. Kolega Bećiroviću izvolite.