Govor

Hvala Vama. Obzirom da nema više prijavljenih za rasprave, ne vidim ni interesa, zaključujem raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Molim vas da glasujemo o izaslaničkoj incijativi gospodina Denisa Bećirovića. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja.