Govor

Zahvaljujem. Ova tačka dnevnog reda će biti baš vidljiv pokazatelj u kojem pravcu ide Bosna i Hercegovina. Imamo dva moguća pravca kretanja, jedan je u pravcu provođenja presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu i drugi pravac je da se krećemo u pravcu diskriminacije i etničkog aparthejda. Ja želim da vjerujem da ipak smo danas bliži ovom prvom putu. Podsjećam delegate da je riječ o jednoj neodložnoj obavezi države Bosne i Hercegovine, a ja ću dodati i jednoj od prioritetnih obaveza. Evropska komisija je u maju ... prošle godine donijela 14 priorieta i, između ostalog, jasno ukazala da organi vlasti u Bosni i Hercegovini hitno trebaju pristupiti implementaciji ovih presuda. Dva su načina kako mi to možemo implementirati. Jedan je, kao što danas evo i predlažem, da zadužimo Vijeće ministara u jednom pristojnom vremenskom roku da pripremi amandmane na Ustav, dakle, Vijeće ministara u saradnji sa oba doma Parlamentarne skupštine BiH i da rješavamo te stvari. Drugi način je, ako ne želimo na takav način, da mi pojedinačno predlažemo određena rješenja, ali mislim da u tom slučaju naše šanse za rješenje su puno manje. Presuda Sejdić-Finci se već 10 godina ne realizira. Mi smo čak za one koji su malo i zaboravili, imali jednu zajedničku sjednicu Predstavničkog doma i Doma naroda, čini mi se da je to bila 2013. godina, imali veliki broj amandmana, došli do zaključaka i nikada ta sjednica nije završena. Ta sjednica traje, evo, gotovo sedam, osam godina, još uvijek. Dakle sve je, obavljena je cjelodnevna rasprava, zajednička sjednica oba doma, samo nije došlo do glasanja. Mi ne možemo pobjeći od činjenice da je, da je ogromnom broju ljudi u Bosni i Hercegovini uskraćeno pasivno biračko pravo, da imamo jednu ogromnu nejednakost među ljudima koji žive u ovoj zemlji. Na to nam ukazuju i naši evropski prijatelji. Ja mislim da je krajnje vrijeme da u ovoj zemlji primat nad dnevnom politikom dobije Ustav BiH, a on nam u članu II stav 1. i 2. vrlo jasno govori da evropske konvencije, posebno Evropska konvencija o ljudskim pravima i slobodama ima primat u našem pravnom sistemu. Ja mislim da je vrijeme da počnemo provoditi presude presude Evropskog suda za ljudska prava, preporuke Evropske unije, Mišljenje Venecijanske komisije. Na pitanje šta činiti, dakle, danas prvo pokazati političku volju da želimo to da rješavamo i najduži put počinje prvim korakom. Mislim da je vrijeme da pokažemo da smo u stanju napraviti taj prvi korak. Mislim da implementaciju ovih presuda treba voditi u pravnom postupku, onako kako je to propisano i Ustavom BiH. Mislim da nam je zadaća da osiguramo svim građanima jednakost, jednakost u pravima, jednakost u obavezama. Kakav ćemo politički trag ostaviti, evo, već ćemo i nakon ovog glasanja da vidimo.