Govor

Dobili ste Mišljenje Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda, Povjerenstvo nije podržalo ovu inicijativu. Riječ dajem gospodinu Bariši Čolaku, ako ima potrebe. Nema, hvala Vam lijepo. Riječ dajem podnositelju zahtjeva. Izvolite gospodine Bećiroviću.