Govor

Dom naroda je na 36. sjednici, održanoj 20.02.2018. usvojio u drugom čitanju Zakon o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH u različitom tekstu u odnosu na Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Dom naroda na istoj sjednici imenovao je članove Zajedničkog povjerenstva za usuglašavanje teksta Zakona, ali budući da imenovani članovi više nisu izaslanici u Domu naroda trebamo imenovati nove članove Zajedničkog povjerenstva iz Doma naroda za postizanje istovjetnog teksta Zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH. Zastupnički dom je na 2. sjednici, održanoj 18.12.2019. imenovao: Šemsudina Dedića, Nenada Stevandića i Predraga Kožula članovima Zajedničkog povjerenstva za usuglašavanje teksta. U ime klubova izaslanika hrvatskog, srpskog i bošnjačkog naroda za članove Zajedničkog povjerenstva za usuglašavanje teksta Zakona predloženi su: kolegica Lidija Bradara, kolegica Dušanka Majkić i kolega Munib Jusufović. Obzirom da su ovo prijedlozi klubova rasprave nema. Molim vas da pokrenemo proceduru glasovanja. Hvala vam lijepo. Nazočno 14 – za 13, suzdržan 1. Federacija BiH – 10 za, Republika Srpska – 3 za, 1 suzdržan. Postoji opća, postoji entiteska većina. Konstatiramo da smo imenovali tri člana u Zajedničko povjerenstvo za usuglašavanje teksta Zakona iz Doma naroda, gospođu Lidiju Bradaru, gospođu Dušanku Majkić i gospodina Muniba Jusufovića. Hvala vam. Prelazimo na točku 16. današnjeg dnevnog reda, Ad. 16. Imenovanje tri člana iz Doma naroda u Zajedničko povjerenstvo obaju domova za postizanje istovjetnog teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH (predlagatelj: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-377/18 od 27.02.2018.)