Govor

Izvolite ponovite nam još jednom glasovanje, molim vas. Hvala lijepo. Nazočno 12 – za 2, protiv 5, suzdržano 5. Federacija BiH – 4 protiv, 5 suzdržanih. Republika Srpska – 2 za, 1 protiv. Opća većina ne postoji. Znači, zaključak je odbačen kao zaključak, o njemu smo glasovali. Konstatiram zaključak Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda nije usvojen. E sad pokrenemo proceduru o Informaciji o stanju javne zaduženosti BiH na dan 31.12.2017. godine. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala vam lijepo. Nazočno 13 – za 11, protiv niko, suzdržana 2. Federacija BiH – 8 za, 2 suzdržana. Republika Srpska – 3 za. Etnička većina postoji, odnosno entitetska većina postoji, opća većina postoji. Konstatiram Informacija o stanju javne zaduženosti BiH na dan 31.12. je usvojena, odnosno primljena k znanju. Evo nam još ovog fenomena primljena k znanju. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku 15. današnjeg dnevnog reda, Ad. 15. Imenovanje tri člana iz Doma naroda u Zajedničko povjerenstvo obaju domova za postizanje istovjetnog teksta Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH (predlagatelj: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02- 02-1-2015/17 od 09.08.2017. i 26.09.2017.)