Govor

Dobro, hvala Vam lijepo. Mi sad imamo mogućnost, znači obzirom da nam je raspored ... i vremenski i uspostavi različitih povjerenstava kakav jest, dakle uz glasovanje odbacimo zaključak, pa smo riješili problem. Riječ dajem podnositelju Izvješća, ako ga ima i ima potrebe. Nema, hvala vam lijepo. Otvaram raspravu vezano za ovu Informaciju. Niko se ne javlja, hvala lijepo. Zaključujemo raspravu. I sad upravo evo na tragu ovog što je predsjednica Povjerenstva za financije i proračun predložila, stavljamo na glasovanje zaključak Povjerenstva za financije i proračun iz prethodnog saziva. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja.