Govor

Dobili ste Mišljenje Povjerenstva za financije i proračun iz ranijeg saziva, Povjerenstvo je prihvatilo Informaciju i predlaže Domu njeno usvajanje. Povjerenstvo je takođe usvojilo i sledeći zaključak: Povjerenstvo za financije i proračun Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH traži od Ministarstva financija i trezora da uzme u obzir podatke dostavljene od Ministarstva financija Republike Srpske i izvrši analizu i detaljne korekcije Informacije o stanje javne zaduženosti. Zadužuje se Ministarstvo financija i trezora BiH da nakon poduzimanja radnji izvjesti Dom naroda. Zastupnički dom je na 3. sjednici, održanoj 16.01. primio k znanju ovu Informaciju. Riječ dajem gospođi Dušanki Majkić, ako ima potrebe. Izvolite.