Govor

Hvala lijepo gospodine Nikiću. Time smo okončali raspravu i ove komentare. E sad pokrećemo proceduru glasovanja o Izvješću o provođenju Općih izbora 2018. godine, Izvješće o provedbi zakona iz nadležnosti Središnjeg izbornog povjerenstva za 2018. godinu. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala lijepo. Nazočno 12 – za 8, protiv 3, suzdržano 1. Federacija BiH – 5 za, 3 protiv, 1 suzdržan. Republika Srpska – 3 za, niko suzdržan, ni protiv. Postoji opća, postoji entitetska većina i konstatiram Izvješće o provedbi Općih izbora 2018. i Izvješće o provedbi zakona iz nadležnosti Središnjeg izbornog povjerenstva za 2018. godinu je primljeno k znanju. Hvala vam lijepo. Mi prelazimo na narednu točku dnevnog reda, točka 14. Ad. 14. Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2017. godine, materijal Vijeća ministara BiH, broj: 01,02-16-1-2627/17 od 29.05.2018.