Govor

Hvala Vama, kolega Prodanoviću. Prijava, ja više ne vidim, ne vidim ni interesa za prijave, time zaključujemo raspravu. Molim vas da glasujemo o Izvješću