Govor

Znači, predsjedavajući, moja rasprava će se odnositi i pokušaću kratko da kažem, vezano za ovaj obiman Izvještaj, koga nažalost razmatramo veoma kasno i jako je velika šteta što smo veoma blizu takođe i predstojećih lokalnih izbora, odnosno datuma objavljivanja predstojećih lokalnih izbora. Smatram da bi se Parlamentarna skupština, dakle oba njema doma u skladu sa nadležnostima trebala pozabaviti sa dva veoma važna pitanja. Jedno se odnosi da, da je što je moguće prije se završi procedura na nadležnom domu za, ovaj, aktivnosti izbora novih članova Centralne izborne komsije kojima ističe mandat, kako bi se, kako to ne bi ušlo u izborni proces. I drugo pitanje koje se odnosi na izmjene, odnosno poboljšanje izbornog zakonodavstva u dijelu koji se tiče izbornog procesa, to je prije svega u skladu sa preporukama, preporukama kako je i Centralna izborna komisija uradila i preporukama koje ODIR, dakle Centralni odjel za demokratizaciju medija pri OSCE-u. Mislim da ima više razloga da je potrebno poboljšati izborno zakonodavstvo u dijelu gdje su prisutne primjedbe u smislu mogućih zloupotreba ili slabe kontrole izbornog procesa, što dovodi u sumnju u određenom smislu za fer i poštene izbore u Bosni i Hercegovini. U tom smislu veliku odgovornost snosi Centralna izborna komisija, to je prije svega potrebno, potrebno je uraditi pred predstojeće izbore i prije ovog, nadam se da će doći do toga i podržali bi smo svaki dogovor koji bi .... implementirao Odluku Ustavnog suda BiH o izborima u Gradu Mostaru. I drugo pitanje koje je važno, poboljšanje kvaliteta biračkih odbora kao ključne neuralgične tačke u ovoj priči. Centralna izborna komisija snosi odgovornost u ovom smislu u dijelu koji se odnosi na, uslovno rečeno, moguće fiktivno učešće političkih subjekata u izbornom procesu i potpuno jednaku participaciju u biračkim odborima kao i najjače političke partije. To je mogućnost snažene zloupotrebe ovog procesa i smatram da nema ni bilo kakvog razloga da politički subjekti koji u datoj, ovog puta izbornoj jedinice, a izborna jedinica je svaka lokalna zajednica, treba onemogućiti učišće svih onih u raspodjeli članova biračkih mjesta koji ne učestvuju u izborima u toj izbornoj jedinici, odnosno lokalnoj zajednici. Treba dati jednako pravo članovima, biračkim odborima, svakom političkom subjektu koji parcipira u lokalnol skupštini ili vijeću, bez obzira na broj članova koji sada ima, u najmanjem iznosu od 50%, a svi drugi, uključujući i ove u iznosu od 50%, čime bismo imali kontrolu opozicije, odnosno pozicije od strane opozicije i dobar posmatrački proces. I istovremeno ozbiljno se pozabaviti pitanjem nezavisnih kandidata na izborima, da oni ne mogu predstavljati više od jednog političkog subjekta. Onemogućiti kandidaturu za određene funkcije ako se godinama pojavljuju predstavnici tzv. nezavisnih kandidata što uspostavlja sumnju ko ih zašto koristi, što stvara jednu ... proces. Primjedbe ove koje se odnose, dakle, i na budžet Centralne izborne komisije za ovaj dio isplate članova biračkih odbora, se mogu sagledati i neučešće članova biračkih odbora, mogu se samo objasniti na način da je ogromna inflacija fiktivnih političkih subjekata i da su uglavnom ta biračka mjesta, odnosno članovi biračkih odbora nepopunjeni. Ako ovo ne budemo uradili svaka dodatna priča mislim da nam neće posebno koristiti, mislim da je ovo moguće poboljšati i mislim da ne postoji opravdanje niti u Centralnoj izbornoj komisiji u smislu izvlačenja političkih subjekata u izbornom procesu da se ove, ovi dakle koje sam prethodno naveo, koji Centralna izborna komisija, vjerujem da dobro zna, da se ovim ove slabosti onemoguće. Pričati sada o mogućim ... glasanju, skeniranju i ostalo, mislim da je previše kasno i u određenom smislu nemoguće i upitno, ali su ovo pitanje koja zajednički možemo riješiti i koja su od interesa svih u Bosni i Hercegovini. Hvala vam mnogo.