Govor

Zahvaljujem kolegi Bećiroviću. Za riječ se javio gospodin Lazar Prodanović. Izvolite.