Govor

Gospodine predsjedavajući u okviru ovog Izvještaja Centralne izborne komisije, koji se odnosi na 2018. godinu, preskočiću ovaj dio diskusije koji se odnosi na sumnje, osnovane sumnje i druge navode kako političkih stranaka, medija itd. o brojnim izbornim malverzacijama, neki kažu i krađama na Općim izborima 2018. godine. O tome neću govoriti danas, ali hoću postaviti nekoliko pitanja, a vezana su za jednu temu i ako je moguće da dobijemo objašnjenje ovdje od predstavnika Centralne izborne komisije. Naime, u toj 2018. godini, prema mojim saznanjima, krajem avgusta te godine je izborna komisija, odnosno Centralna izborna komisija BiH dodijelila biračko pravo presuđenom ratnom zločincu i čovjeku koji je odgovoran za teški zločin na Tuzlanskoj kapiji Novaku Đukiću. Moje pitanje glasi – Ko je i zašto omogućio da ovaj ratni zločinac dobije biračko pravo u 2018. godini? Moje pitanje glasi takođe – Ko je u CIK-u kontaktirao Đukića? Ko je konkretno ispred Odsjeka za izbore u CIK-u pripremio tu odluku prije usvajanja na CIK-u? Posebno me interesuje, kada i na koji način je uspostavljen kontakt sa Đukićem? S obzirom da je on bjegunac od pravde i onaj ko je to uradio – Da li je podatke nakon toga dostavio, interesuje me, SIPA-i, Tužilaštvu i Sudu BiH? Posebno me također interesuje – Kojim putem je zaprimljen ovaj zahtjev da se zločinac Đukić upiše u birački spisak? I na kraju, ako je moguće da i mi ovdje i cijela javnost čujemo – Na koju adresu je Đukiću dostavljena ova odluka CIK-a od 28. avgusta 2018. godine?