Govor

Dobili ste Mišljenje Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda, Povjerenstvo je primilo k znanju Izvješće, predalo Domu naroda Izvješće da primi k znanju. Zastupnički dom na 3. sjednici, održanoj 16.01. nije usvojio ovo Izvješće o provođenju izbora za 2018. i Izvješće o provedbi zakona iz nadležnosti Središnjeg izbornog povjerenstva. Riječ dajem gospodinu Čolaku, predsjedatelju Ustavnopravnog povjerenstva, ako ima potrebe. Gospodine Bariša nema potrebe. Hvala. Riječ dajem izvjestitelju, ako ima potrebe ili na kraju da nakon rasprave da obavimo, možda bolje. Hvala Vam. Otvaram raspravu vezano za ova izvješća. Za riječ se prijavio gospodin Denis Bećirović. Izvolite.