Govor

Hvala vam lijepo. Naknadno se izjašnjavamo o ovome na idućim sjednicama. Prelazimo na točku 13. današnjeg dnevnog reda, Ad. 13. Izvješće o provođenju Općih izbora 2018. godine i Izvješće o provedbi zakona iz nadležnosti Središnjeg izbornog povjerenstva BiH u 2018. godini, podnositelj: Središnje izborno povjerenstvo BiH, broj: 01,02-50-18-1741/19 od 02.10.2019.