Govor

Ne možete se usaglašavati jer nemate trećeg člana Kolegija, naknadno...