Govor

O zaključku Ustavnopravnog povjerenstva, da. Hvala lijepo. Nazočno 13 – za 11, suzdržana 2. Federacija BiH – 7 za, 2 suzdržana. Republika Srpska – 4 za. Ima opća, entitetska većina i konstatiram zaključak Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda je usvojen. Sad pokrenimo proceduru glasovanje o Izvješću o radu Pravobraniteljstva BiH za 2018. godinu. Hvala lijepo. Nazočno 13 – za 8, protiv 4, 1 suzdržan. Federacija BiH – 8 za, 1 suzdržan. Republika Srpska – 4 protiv. Opća većina postoji, ne postoji entitetska većina.