Govor

Ništa, hvala Vama. Dobro, evo čuli smo i komentare vezano za Izvješće o radu Pravobraniteljstva za 2018. godinu. Obzirom da smo imali zaključak koji sam vam pročitao i od strane našeg povjerenstva. Prvo ćemo se izjasniti i glasovati o zaključku Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja, znači glasujemo o zaključku prvo.