Govor

Zahvaljujem uvaženi predsjedatelju. Ja ću se ipak suzdržat upotrebe ovdje teških riječi, iako sam ovdje čuo dosta teških riječi, ali neargumentiranih. Opet ću se vratiti na ono što sam rekao, riješeno je u korist Bosne i Hercegovine predmeta u iznosu 90 miliona KM, a protiv Bosne i Hercegovine u iznosu od 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Ovo podvlačim namjerno iz razloga, jer tu dominira u strukturi predmeta tri vrste predmeta. To su predmeti tzv. sudaca i tužitelja Suda i Tužiteljstva BiH, tzv. naknada. Mi smo već više puta upozoravali i Vijeće ministara i Parlamentarnu skupštinu o neophodnosi donošenja novog zakona o plaćama i naknadama sudaca i tužitelja i osoblja u Tužiteljstvu i Sudu BiH, jer vidjećete u 2019. godini da će to biti drastično veći iznos, a to su predmeti, znači, koji su unaprijed izgubljeni. Druga grupa premeta su tužebe protiv Ministarstva obrane, tzv. činovanje i tu predlažemo da se zauzme stav. I treće je neosnovan pritvor. Analizirajući i ovu treću mi ne možemo reći da tužitelji ne trebaju taj pritvor koristiti kao ... ali stava smo i mišljenja da se pritvor kao najteža mjera i koja se koristi u iznimnim slučajevima vlo lako i vlo često izriče i onda se polako uzimaju i traže dokazi i sve ostalo i na kraju normalno drži se čovjek 4 godine u zatvoru i normalno da treba naknadu. Da sam osobno sudac, dosudio bi još veću. Zato predlažemo, znači, te tri grupe predmeta su 80% izgubljenih protiv Bosne i Hercegovine. Predlažemo da Parlamentarna skupština zajedno sa Vijećem ministara pripremi i donese ovaj konačno zakon o plaćama i naknadama osoba zaposlenih u pravosudnim institucijama Bosne i Hercebovine. Mi sa minstarstvom ćemo nastojati ovo pitanje riješiti. E sad, što se tiče, znači, jedan od naših prijedloga i sugestija je pitanje državne imovine. Mi predlažemo da se konačno počme razgovarati o donošenju zakona o državnoj imovini. Mogu napomenuti ovdje jasno i glasno, otvoreno u 2018. nije uopće razgovarano i ni o vojnoj imovini, niti je knjižena vojna imovina, ... knjižili smo imovinu na Bosnu i Hercegovinu ono što su institucije Bosne i Hercegovine kupile i u jednom i u drugom entitetu i to nije sporno. Ovdje se radi o pitanjima koja se tiču građana, jer su vezana za rješavanje velikog broja predmeta imovinsko-pravnih u odnosu na građane vezane u, sa gradnjom na građevinskom zemljištu i sa imovinom drugom u državnom vlasništvu, gdje jednostavno nije moguće riješiti. Mi imamo problem i rješavamo ga, da vam kažem, kako se snađemo, evo i u pitanju je izgradnja autoceste kroz Bosnu i Hercegovinu, jer jednostavno kad bi išli skroz do kraja po slovu onoga što piše, jednostavno mi bi na jednom dobrom broju dionicom mogli obustaviti radove i mi smo u više navrata i od Vijeća ministara tražili da se to pitanje riješi. Znači, sad bi prešao na ove odgovore, znači nismo razgovarali o pitanju vojne imovine u ovoj godini. Drugo, ne treba nas niko prozivati za knjiženje, mi ne knjižimo imovinu ni jedne vrste, mi podnosimo zahtjev, mi smo dužni kad nama institucija se obrati da uradimo, da podnesemo. Što se tiče imovine u drugim državama, konkretno što se tiče imovine u Hrvatskoj, mi smo imali zaključak Predsjedništva BiH i mi smo počeli po njemu postupati. Tu je bilo rečeno da u suradnji sa Agencijom za privatizaciju Federacije BiH i sa Investiciono-razvojnom bankom Republike Srpske, koja vrši ulogu agencije, razgovaramo o tim pitanjima. Na jedno deset upita koje smo imali, iz Republike Srpske, znači, nisu nikad htjeli odazvat na to, jer su rekli nemaju suglasnost, nemaju podršku ministra. Mi smo održali sastanak sa Agencijom za privatizaciju Federacije BiH gdje su nam oni jasno rekli u ostalom, šta vi imate sa imovinom entiteta, imovinom poduzeća, imovinom kantona itd. vi se držite imovine Bosne i Hercegovine. Ja mogu reći da smo mi pokrenuli određene postupke za imovinu, ona koja je upisana na Bosnu i Hercegovinu, mi ih vodimo. Ali opet kažemo, mi smatramo da ne treba bježati od ovog pitanja, jel' olakšaće se svakodnevni život građanima u bilo kojem entitetu. Jer ja ovdje mislim da probleme imaju i u entitetu Republika Srpska i u entitetu Federacija BiH. A što se tiče ovdje priče o nekim poravnanjima, ja vam mogu reć da je bilo vrlo malo, nažalost, poravnanja. Ja smatram da bi u dosta ovih predmeta bilo puno bolje da se predmeti mirno riješe, nego da se ide u dalje postupke i da se stvaraju dodatni troškovi. Ja mogu reći da smo u suradnji sa Ministarstvom financija i trezora BiH uspjeli za određeni broj predmeta sudaca i tužitelja riješiti bar da nemamo troškova i da nemamo kamata. Uglavnom to je to. Hvala vam.