Govor

Hvala gospodine predsjedavajući. Kada je u pitanju ova institucija u više navrata i na različitim nivoima, ostaću dosledan sebi i argumentaciji koju, kada bi bilo vremena i sedam dana da obrazlažem zašto imam kritički odnos prema ovoj instituciji, bilo gdje da je, onde gdje, gdje sam u toku, od Distrikta Brčko, Federacija i ovdje ova institucija, znači imam do kraja jasan kritički odnos da ova institucija ne obavlja dobro svoj posao. Moj, moja argumentacija je suprotna, ona je samo u startu sa kolegicom Majkićkom kad bi slušali, ona je u jednom dijelu pohvalila što su imali neku inicijativu za, a ja upravo naslanjajući se na tu konstataciju tvrdim da ova institucija nije uradila ništa što je trebala da uradi. Zašto nije aktivnije se uključila, evo kad govorimo i o vojnoj imovini, nije uradila posao, to je državna imovina i nema dileme, mislim ja neću ponavljati ovo što je kolega rekao po pitanju tumačenja šta je državna imovina, to je, zavisi iz kojeg ugla se gleda. Ja apsolutno isto, ovaj, moja argumentacija je kao kolege Bećirovića, koja ima pravni osnov, a ne samo da li to želimo da kažemo ili ne. Drugo, pravobranioci, odnosno sama institucija koja je advokat države, gdje je odigrala tu svoju ulogu, ovaj, i ovdje, pogledajte koje su sve ogromne, da ne kažem, milijarde u susjednim zemljama, koja je to institucija se borila da tu imovinu vrati Bosni i Hercegovini, odnosno da je odbrani, nigdje. Kada bi se bavili posebno dubinskim stvarima onda ćete vidjeti u različitim izvještajima kako ova institucija ide na određena poravnanja posle sudskih presuda, gdje se ide u vrlo štetne itd. itd. ugovore. Zadnje ono što ima, evo da ne širim, kažem nezadovoljan sam generalno, jer mislim da ona kao institucija nije uopšte svoju ulogu opravdala je primjer dokle je došlo sa, imamo i pravosnažnih presuda koliko hoćete, sa upisom vojne imovine. Međutim, kao i u svakoj instituciji, pa i ovdje na ovom nivou postavlja se pitanje ko je gdje, u kom tom, kako da kažem, pa čak i po nacionalnim i onda izvršavaju ili je ne izvršavaju, zavisi koga će slušati, hoće li entitetske organe ili neke druge itd. Iz tih razloga apsolutno što se tiče ove tačke, ja neću biti za prihvatiti ...