Govor

Hvala. E sad, oprostite još jednom, gospodine Jusufoviću, Vi ste sa Vašom raspravom na dnevnom redu.