Govor

Pa evo ja pozivam kolegu Špirića i njegove kolege da na tragu ovoga o čemu je govorio principijelno se ponaša i da od danas počne govoriti da djeluje u institucijama Bosne i Hercegovine, kako to stoji u Ustavu, a da ne koristi neustavni termin – zajedničke institucije.