Govor

Ja se izvinjavam, dakle ja samo, samo kratko predsjedavajući. Dakle, ja bi molio bar kad smo u ovom Domu da nazive zemlje u kojoj živimo i konstitutivne dijelove, entitete oslovljavamo onako kako se zovu. Manji bh. entitet, ja nisam čuo da postoji, postoji Republike Srpska i Federacija. Ja vas molim kad hoćete da nam pošaljete uvredljive poruke nemojte uvijati, recite slobodno šta mislite, ali nije korektno i ako neko misli da time izgrađuje strukturu Bosne i Hercegovine u dubokoj je zabludi. Dakle, ja molim da se u ovom Domu upotrebljavaju termini koji su u skladu sa zakonom i sa Ustavom. Hvala lijepo.