Govor

Hvala Vam, kolega Bećiroviću. Za raspravu se prijavio gospodin Jusufović.