Govor

Gospodine predsjedavajući radi javnosti, a i stenograma sa ove sjednice Doma naroda, dužni smo da ukažemo na nekoliko činjenica, ne bi bilo dobro da se pošalje takva poruka u javnost, a ona naprosto ne stoji. Naime, uvažena kolegica je navela konstataciju da je nakon disolucije bivše SFRJ sva imovina pripala entitetima, to naprosto nije tačno. Ako je potrebno i pisane dokaze da priložimo i da to dokažemo nije nikakav problem. Manji bh. entitet je to pokušao na takav način razriješiti, čini mi se je li to bila 2009. ili 2010. godina, taj slučaj je po apelaciji rahmetli, čini mi se, Sulejmana Tihića otišao prema Ustavnom sudu BiH i Ustavni sud BiH je donio svoju odluku u kojoj je jasno naveo na bazi činjenica sasvim nešto drugo od ovoga o čemu govori moja prethodnica, tako da imamo to u vidu.