Govor

Moram reći da kao dugogodišnji parlamentarac malo kada je Parlamentarna skupština u oba njena doma bila zadovoljna izvještajima ove institucije. E da ne bi bila previše stroga u ocjeni, prvo što sam uradila je da pogledam kako to drugi rade, pa sam, recimo, pogledala kakav je Izvještaj o radu Pravobranilaštva koje radi Pravobranilaštvo Republike Srpske i vidjela jedan sadržajan, veliki, obiman, detaljan dokument, na skoro devedesetak strana. Onda sam pogledala kako neke opštine u Federaciji rade izvještaje o radu pravobranilaštva, takođe vidjela jednu ozbiljnost koja se ne sreće kad se radi o Izvještaju Pravobranilaštva BiH. Mnogi problemi koji su uočeni i to godinama se već ponavlja, oni se svake godine ponavljaju i očito da Pravobranilaštvo nema nekakvu ambiciju da tu nešto promijeni. Ali evo, recimo, dva slučaja koja bi, o kojima bi mogli da govorimo ovdje, u dijelu Izvještaja koji se odnosi na tzv. vojnu imovinu, kaže, stoji – predlažemo da Vijeće ministara i Parlamentarna skupština BiH u saradnji sa nadležnim institucijama predlože i u zakonodavnoj proceduri usvoje propise koji će konačno urediti status državne imovine. Ko u ovoj zemlji ne zna šta se dešava na planu državne imovine, takozvane? Taj isti stav se ponovio i u Izvještaju za 2017. godinu. Mi bi mogli da mnogo toga kažemo, ali za početak da se zadržim na tome, da samo podsjetim Pravobranilaštvo, da je teritorija Republike Srpske utvrđena Dejtonskim mirovnim sporazumom na kojem, po kojem Republika Srpska vrši zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, to je valjda, o tome ne moramo pričati. Što se tiče imovine bivše Jugoslavije prema Sporazumu o sukcesiji, koji je zaključen, kao što znate čini mi se 2001. godine, između država koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije, sva imovina pripada entitetima, znači Republici Srpskoj i Federaciji. Izuzetak jedini je privatna imovina koja je predmet Aneksa G i navedenog Sporazuma i ta imovina pripada imaocu tog prava bez obzira gdje se on nalazio. E sad, nije valjda da Pravobranilaštvo ne zna da je Komisija za državnu imovinu, čiji je bio zadatak da pripremi ovaj Zakon o raspodjeli imovine pod zabranom raspolaganja, u dva mandata, gotovo 10 godina, pokušavala da dođe do tog zakona i nije uspjela. Može li, može li izvršna i zakonodavna vlast donijeti bilo koji zakon, a da pri tom nema nužni dogovor između tri naroda koja žive ovdje? Zašto nismo dobili potrebnu većinu? Pa zato što su predstavnici Federacije se zalagali da pored imovine koja je pod zabranom raspolaganja i sva druga imovina bude vlasništvo Bosne i Hercegovine. Što ne možemo prihvatiti, jer to ne odgovara po zakonima i Ustavu. Kada je perspektivna vojna imovina u pitanju, pa to je poseban slučaj. Republika Srpska je tu iznijela jasan stav, sve što je potrebno Oružanim snagama daćemo na korištenje, ali onog momenta kad to bude neperspektivno i nepotrebno vraća se onome od koga je uzeto. Međutim, ni to nije pomoglo i ono što je s naše strane zamjerka Pravobranilaštvu BiH da je u prethodnom periodu ono pokretalo bezbroj postupaka knjiženja imovine na Bosnu i Hercegovinu, što je suprotno i Ustavu i zakonu i poznat je naš stav oko toga. Dakle, uključenost Pravobranilaštva u neustavne i nezakonite radnje u ovom procesu s naše strane ne može nikad biti prihvaćena. Druga stvar, koju takođe želim da komentarišem, je zaštita i povrat imovine preostale na prostoru bivše Jugoslavije, u ovom slučaju se sad misli na Hrvatsku, koja je donijela novi Zakon o upravljanju državnom imovinom, e tu gdje bi mogla da se vidi uloga Pravobranilaštva BiH tu je nema. A šta bi moglo da radi Pravobranilaštvo? Da pomogne u koordinaciji rješavanja tog pitanja. To pitanje ne može biti riješeno bez onih koji raspolažu i čije je to vlasništvo, a Pravobranilaštvo ne pokazuje nikakav interes za to. Da se, to su samo dva razloga zbog kojih ovaj Izvještaj ne zaslužuje da bude podržan, a nadam se da će Pravobranilaštvo nas u, na osnovu ovoga svega donijeti zaključak, da pogleda malo kako drugi rade ove izvještaje i da uradi jedan kvalitetni i sveobuhvatniji i mnogo korisniji izvještaj nego što smo ga do sada dobijali. Hvala vam.