Govor

Uvaženi predsjedatelju, uvaženi članovi Kolegija, uvaženi zastupnici. Ja ću samo kratko, mislim da bi važno bilo u ovom izvještajnom periodu da podvučem nekoliko stvari. U korist Bosne i Hercegovine riješeno je tristotinjak predmeta u ukupnom iznosu od 90 miliona KM. U istom razdoblju protiv Bosne i Hercegovine