Govor

Nema. Riječ dajem podnositelju Izvješća ako ima potrebe. Izvolite. Gospodine Ljubiću izvolite.