Govor

Dobili ste Mišljenje Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda. Povjerenstvo je podržalo Izvješće. Povjerenstvo je također usvojilo i sljedeći Zaključak: Traži se od Vijeća ministara BiH da dostave informaciju o tome koliko je posljednjih pet godina isplaćeno novca iz proračuna institucija BiH za troškove odvjetnika u kaznenim i drugim postupcima, odnosno za naknadu štete zbog boravka u pritvoru osoba lišenih slobode koji su u kaznenom postupku pravomoćno oslobođeni optužbe, te koliko je isplaćeno novca po osnovu presuda Evropskog suda zal jduska prava u Strazburu za naknade zbog povrede članka 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama (povreda prava na suđenje u razumnom roku). Zastupnički dom je na 3. sjednici održanoj 16.01. ove godine usvojio Izvješće uz dodatni zaključak. Riječ dajem ponovo gospodinu Čolaku, kao predsjedatelju Ustavnopravnog povjerenstva ako ima potrebe.