Govor

Dobili ste Mišljenje Ustavnopravnog povjerenstva koje je prihvatilo ovo Izvješće. Zastupnički dom je na 3. sjednici održanoj 16.01. ove godine usvojilo Izvješće. Riječ dajem gospodinu Čolaku, predsjedatelju Ustavnopravnog povjerenstva ako ima potrebe.